Конференції

РОЗЧИНЕННЯ КАРБІДУ ХРОМУ Cr3C2 У СТАЛІ Х17Н2 ПРИ СПІКАННІ

Р.В.Яковенко,
  
А.Н.Грипачевський,
 
В.Б.Деймонтович
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1392

Анотація

Досліджено вплив температури спікання (900–1300 °С) на взаємодію карбіду хрому Cr3C2 зі сталевою матрицею типу Х17Н2. При спіканні утворюється складний залізохромовий карбід (Cr,Fe)xCy, який при підвищенні температури проходить ряд фазових перетворень. Встановлено механізм розчинення Cr3C2 у сталевій матриці: Cr3C2 → 900 °С (Cr, Fe)2C → 1050 °С (Cr, Fe)7C3 → 1200 °С (Cr, Fe)23C6 → 1300 °С (Cr, Fe)2C.


КАРБІД ХРОМУ, РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МІКРОАНАЛІЗ, СПІКАННЯ, СТАЛЕВА МАТРИЦЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ