ВПЛИВ ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ МАНГАНОМ І МІДДЮ СПЕЧЕНИХ СТАЛЕЙ

 
Л.О.Сосновський,
 
В.І.Вольфман
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1393

Анотація

Властивості легованих манганом і міддю сталей, отриманих з використанням феромарганцевих лігатур, що містять мідь, досліджено в залежності від вмісту лігатури (3–10%) і графіту (0–1,0%) у вихідній шихті та температури спікання. Показано, що збільшення вмісту в шихті як лігатури, так і графіту призводить до адекватного підвищення міцності сталі. Твердість сталі з мінімальним вмістом лігатури (3%) істотно збільшується із введенням вуглецю та слабко залежить від температури спікання. У випадку підвищення концентрації лігатури (7 і 10%) вплив температури спікання на твердість помітно збільшується, натомість вплив вмісту графіту значно знижується. З підвищенням концентрації лігатури твердість спечених сплавів збільшується незалежно від температури спікання й концентрації графіту в шихті.


ГРАФІТ, ЛЕГОВАНА МАНГАНОМ І МІДДЮ СПЕЧЕНА СТАЛЬ, ЛІГАТУРА, ПОРОШОК ЗАЛІЗА, СПІКАННЯ, ФЕРОМАРГАНЕЦЬ