Конференції

Моделювання пружних коливань стрижнів з порошкових матеріалів за наявності 2D-дефектів

В.В.Скороход,
  
О.В.Вдовиченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/14

Анотація

На основі класичної теорії пружності проведено моделювання пружних поздовжніх коливань стрижнів, матеріал яких містить двовимірні дефекти. При моделюванні враховано різноопірність розтягу і стиску, притаманну матеріалам з 2D дефектами. Одержані числові розв"язки аналітичного рівняння дозволили встановити особливості коливань модельованих стрижнів.