Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 09 2007 рік

Зміст

†В.В.Скороход, М.Б.Штерн, О.В.Вдовиченко
Моделювання пружних коливань стрижнів з порошкових матеріалів за наявності 2D-дефектів
3
В.В.Картузов, Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Побудова на базі методу псевдопотенциалів термодинамічних потенціалів евтектичних сплавів
8
М.І.Луговий, В.В.Лукович, М.П.Бродниковський
Моделювання пружних термічних напружень в пласкій і циліндричній шаруватих структурах метал - інтерметалід - метал
13
В.В.Лукович, І.І.Панаіоті, В.В.Картузов
Моделювання теплового поля фрикційної пари за гальмівний цикл
23
О.Г.Фролова(Кіркова), В.Г.Ткаченко, А.Л.Максименко, М.Б.Штерн
Дослідження течії шлікеру при компютерному моделюванні технології інжекційного формування
31
В.В.Андреев, В.И.Грицай, Ю.И.Прилуцкий
Исследование пористых гранул катализатора с гауссовым профилем активности для нестационарных реакций
35
Л. В.Барановская
О методе интегральных преобразований для систем с памятью
45
К.М.Борисовська, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Конкуренція між процесами ротації та трансляції за пластичної деформації
52
І.К.Валєєва
Визначення межі текучості твердих плівок на м"якій підкладці за даними індентування
58
Л.Н.Грищишина
К проблеме моделирования точечных дефектов как мест зарождения структур срастания в твердых растворах, легированных кремнием
65
О.В.Константинова, †В.В.Скороход, О.Г.Фролова(Кіркова), А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн
Деякі випадки нестійкості при вільному спіканні порошкових матеріалів, матриця яких містить жорсткі включення
71
І.Є.Красікова, І.В.Красіков, В.В.Картузов
Визначення фрактальних характеристик структури матеріалів методом мультіфрактального аналізу зображень. Обчислювальний експеримент на модельних об"єктах
79
В.В.Картузов, О.О.Крикля
Комп"ютерна імітація структури пір нанопористого вуглецю
85
†А.О.Лісенко, В.Л.Бекеньов
Теоретичне дослідження пружних властивостей алюмінію
91
О.В.Михайлов, Т.М.Павлиго, Г.Г.Сердюк
Комп´ютерне моделювання процесу ущільнення за гарячого штампування двошарових порошкових виробів з вертикальною лінією розділу
95
С.Ф.Осипов, В.П.Савчук, Г.Г.Сердюк
Имитационное моделирование процесса инфильтрации плазменных покрытий
99
А.И.Стецун, Л.А.Дворіна
Расчет плотности электронных состояний аморфного дисилицида молибдена
103
А.В.Чечель
Влияние конструкционного демпфирования на динамические деформации корпуса судна при действии волновых нагрузок
108
Ю.I.Прилуцький, М.В.Макарець, В.В.Картузов, О.В.Оглобля, Т.Вейд
Комп”ютерне моделювання оптичної поляризованості конічної одношарової зигзагоподібної вуглецевої нанотрубки ковалентно пов”язаної з амінокислотами фенілаланіна
113
В.І.Іващенко, P.E.A.Turchi, В.І.Шевченко, N.Yu.Pavlova
Indentation-induced phase transformations in silicon nanostructures
117