Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК З МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

 
А.Д.Панасюк,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1400

Анотація

На основі термодинамічного розгляду рівноваги в системах “тугоплавка сполука–металевий розплав” в рамках теорії Ван-Лаара проведено прогнозування взаємодії в системах B4C–Al (Ni, Ni–Si, Ni–Mo) при температурах до 1800 К. Встановлено, що міжфазноактивні елементи (нікель, титан, ванадій, хром), знаходячись в твердому розчині, не проявляють достатньої хімічної активності і не утворюють нових хімічних сполук (карбідів, боридів, нітридів) при взаємодії з тугоплавкими сполуками (карбідами, боридами, нітридами металів IV–V груп Періодичної системи) на відміну від систем “тугоплавка сполука– рідкий метал (Ni, Cr, Ti)”.


ВЗАЄМОДІЯ, КОНЦЕПЦІЯ ВАН ЛААРА, МЕТАЛИ (NI, CR, TI), ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РІВНОВАГИ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ, ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ