ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Er5Ge3 ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1401

Анотація

Вперше методом змішування виміряно ентальпію Er5Ge3 в інтервалі температур 467–2335 К. Отримано температурні залежності ентальпії, теплоємності, ентропії і приведеної енергії Гіббса, розраховано ентальпію і ентропію плавлення сполуки.


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА