СТВОРЕННЯ НОВИХ МАРОК СУБМІКРОННИХ І НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ

Г.П.Богатирьова,
 
М.А.Маринич,
 
Г.А.Базалій,
 
Г.К.Козина
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1403

Анотація

Розроблено методологію створення нових марок субмікронних порошків і нанодисперсних порошків кубічного нітриду бору (cBN). Вона полягає у спеціальній попередній обробці порошків та зміні гідрофільно-гідрофобного балансу їх поверхні шляхом модифікації. Розроблено технологічні процеси отримання модифікованих субмікронних порошків і нанопорошків кубічного нітриду бору, застосування яких дає можливість цілеспрямовано змінювати їх гідрофільно-гідрофобний баланс. Термічна обробка в інертному середовищі дозволяє створити гідрофобну поверхню, електрохімічна сприяє гідрофілізації поверхні cBN. Створено нові марки субмікро- та нанопорошків кубічного нітриду бору. Порошки марок КСМ-Ф, КН-Ф з гідрофобною поверхнею рекомендовано для одержання полікристалів та інструментальних матеріалів на їх основі, а порошки марок КСМ-Е, КН-Е з гідрофільною поверхнею — для композиційних матеріалів, покриттів, суспензій та паст.


МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ, СУБМІКРОННІ ТА НАНОПОРОШКИ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ (СBN), ТЕРМІЧНА ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ОБРОБКА