Конференції

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ДОЛАЄ НАСЛІДКИ КРИЗИ

 
Л.І.Чернишев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1405

Анотація

На прикладі багатьох західних фірм порошкової металургії показано, що в 2010 р. спостерігалася тенденція до зростання обсягів продукції, яка випускається. Це свідчить про подолання наслідків світової економічної кризи. Цей процес супроводжується розробкою більш високотехнологічної продукції і прагненням завоювати нові ринки.


ВИРОБИ З ПОРОШКІВ, ВИРОБНИЦТВО, ГАРЯЧЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ, МЕТАЛІЧНІ ПОРОШКИ, НАНЕСЕННЯ ДОДАТКОВИХ ШАРІВ, НЕРЖАВІЮЧІ СТАЛІ, ШВИДКОРІЗАЛЬНІ СТАЛІ