ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН І МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ФОРМУВАННЯ
II. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВОЛОКОН МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У ФІЛЬЄРІ

 
Г.Ф.Горбачов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1407

Анотація

Розглянуто методи визначення реологічних i кристалізаційних властивостей базальтових розплавів. Наведено дані щодо властивостей базальтових розплавів, придатних для отримання базальтових безперервних волокон, порівняно із розплавами скла типу Е. Встановлено, що форма струменя розплаву характеризує зону формування волокон i залежить від параметрів процесу та властивостей розплаву. Запропоновано математичну модель, що описує особливості теплообміну при повільному ви¬ті¬канні базальтового розплаву через коротку фільєру в повітря та охолодженні. Розраховано поздовжній розподіл температури в розплаві та стінці фільєри залежно від конструктивних і режимних параметрів. Встановлено, що найбільше охолодження розплаву відбувається при малих швидкостях витікання розплаву (високій в’язкості) у фільєрах з більшим внутрішнім діаметром (малою товщиною стінок) та більшою довжиною. Одержані результати можуть бути використані для розрахунку температури у вільному струмені розплаву, що витікає з фільєри. Вони дозволять оптимізувати технологію отримання базальтових неперервних волокон.


БАЗАЛЬТОВИЙ РОЗПЛАВ, МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ, ФІЛЬЄРА, ФОРМУВАННЯ ВОЛОКОН