Конференції

КІНЕТИКА ПОДРІБНЕННЯ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ ПОРОШКІВ, ОТРИМАНИХ З ВІДХОДІВ ШАРІКОПІДШИПНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Т.Н.Гальчук,
 
В.Д.Рудь
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1409

Анотація

Проаналізовано математичні одно- і двопараметричні моделі, що використовуються для опису процесу подрібнення будівельних матеріалів та руд, з метою їх можливого застосування для опису процесу подрібнення металевих порошків. Експериментальну перевірку проведено на порошках заліза ПЖР-3 (ГОСТ 9849–88) та сталі ШХ15, отриманих після утилізації відходів підшипникового виробництва. Найбільш точно (з наименьшою розбіжністю між теоретичними та експериментальними результатами) процес подрібнення металевого порошку описує кінетичне рівняння К. А. Разумова.


МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК, ОБКОЧУВАННЯ, ПОДРІБНЕННЯ, ШЛАМ