ВПЛИВ КУЛЬОВОГО РОЗМЕЛУ НА УТВОРЕННЯ АЛЮМІНАТУ ЦИНКУ ZnAl2O4 ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ СУМІШЕЙ ПОРОШКІВ ОКСИДУ ЦИНКУ І АЛЮМІНІЮ

А.Хедаяті,
 
З.Голестан,
 
Х.Ранджбар,
 
Г.Х.Борхані
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1410

Анотація

Відомо, що теплова енергія, яка генерується при інтенсивному розмелі / легуванні, може сприяти реакції відновлення з утворенням сполук і композитів, зміцнених оксидами. Досліджено реакцію відновлення високочиститого тонкодисперсного порошку оксиду цинку у суміші з металевим алюмінієм в твердому стані. Порошки оксиду цинку додавались до порошку алюмінію та піддавались розмелу в кульовому млині та атриторі впродовж різного часу або тільки в атриторі. Перший випадок має назву подвійний розмел, а другий - одиничний розмел. Отримані продукти дослідженo із застосуванням дифракційного рентгенівського аналізу, скануючої електронної мікроскопії, диференціального термічного аналізу, а також аналізу розміру часток. Встановлено практично повне відновлення оксиду цинку до цинку в порошках, отриманих подвійним розмелом впродовж 10 год, і його перетворення на алюмінат цинку ZnAl2O4 при наступному вакуумному відпалі. У порошках, отриманих одиничним розмелом, оксид цинку відновився частково, i після відпалу фаза алюмінату цинку ZnAl2O4 не утворилася.


АЛЮМІНАТ ЦИНКУ ZNAL2O4, АЛЮМІНІЙ, ОКСИД ЦИНКА, ПОРОШКИ, РЕАКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ, РОЗМЕЛ В АТРИТОРІ, РОЗМЕЛ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ