Конференції

ОСНОВИ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ / ПЛАВЛЕННЯ КОМПОЗИТУ НІТИНОЛ–ГІДРОКСИАПАТИТ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ

І.В.Шишковський,
 
І.А.Ядроітцев,
 
І.Ю.Смуров
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1412

Анотація

Обговорено умови пошарового синтезу об’ємних функціональних виробів з нітинолу (інтерметалідна фаза NiTi) з добавкою гідроксиапатиту методом селективного лазерного спікання / плавлення. Вплив параметрів лазерної обробки на структуру та фазовий склад спечених / переплавлених зразків досліджено методами оптичної та скануючої електронної мікроскопії, рентгеноструктурного та енергодисперсійного елементного аналізу. Визначено оптимальні режими селективного лазерного спікан- ня / плавлення в системі NiTi + гідроксиапатит для створення тканинно-інженерних конструкцій та медичних пристроїв (штифтів, стенів, пористих імплантів, систем доставки ліків). Значного розпаду гідроксиапатитової кераміки під дією лазера не виявлено. Встановлено, що вміст нікелю на поверхні тривимірних виробів зменшується внаслідок окиснення титану, котрий вивільняється за селективного лазерного спікання / плавлення, та утворення захисного шару гідроксиапатиту. Вперше методом селективного лазерного плавлення вдалося сформувати литі тривимірні вироби з нітинолу при додатковому нагріві зони синтезу до 300 °C


ГІДРОКСИАПАТИТ, НІТИНОЛ, ПОРИСТІ ТКАНИННО-ІНЖЕНЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ СПІКАННЯ / ПЛАВЛЕННЯ