Конференції

ВПЛИВ ДОБАВОК НІТРИДУ ХРОМУ І МАРГАНЦЮ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Х18Н15

 
Г.Г.Львова,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1416

Анотація

Вивчено вплив легування порошкової нержавіючої сталі Х18Н15 нітридами хрому й марганцю. Встановлено, що в процесі формування структури матеріалу “нержавіюча сталь–10% нітриду хрому” відбувається додаткове легування його основи хромом й азотом. У випадку легування сталі нітридом марганцю після загартування при 950 °С в структурі матеріалу утворюється складний нітрид хрому–марганцю. При цьому частина нітриду реагує з матеріалом основи, а частина втрачається в результаті випаровування. Показано, що для запобігання втрат азоту необхідно проводити комбіноване азотування пресовок із нержавіючої сталі: одна частина азоту може бути введена у вигляді порошків нітридів Cr i Mn, а інша - проведенням термообробки матеріалу в середовищах, що містять азот.


ВНУТРІШНЄ АЗОТУВАННЯ, ГАРЯЧЕШТАМПОВАНІ МАТЕРІАЛИ, НІТРИД МАРГАНЦЮ, НІТРИД ХРОМУ