ВАРІАНТ КОНТИНУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРУЖНИХ І ПЛАСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

А.Ф.Федотов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1418

Анотація

На основі фізичних гіпотез дискретно-контактної моделі розроблено континуальну модель пружних і пластичних властивостей ізотропних порошкових матеріалів, котра враховує неоднорідний характер деформації твердої фази. Локалізація пружної і пластичної деформації враховується прийняттям гіпотези щодо формування в твердій фазі деформівних та недеформівних об’ємів, і опір деформації зв’язується лише з величиною деформованого об’єму. Наведено аналітичну залежність величини деформівного об’єму від густини порошкового матеріалу. Пропонована модель забезпечує високу точність апроксимації експериментальних кривих ущільнення на стадіях міжчастинкового ковзання і пластичної деформації частинок. При цьому момент початку пластичної деформації матеріал частинки розглядається як литий, який вже пластично деформований і зміцнений до величини ефективної граніці текучості твердої фази порошку. Надалі зміцнення матеріалу частинок відбувається за законом зміцнення наклепаного литого матеріалу. Отримано хорошу відповідність розрахункових і експериментальних даних щодо пружних модулей і закономірностей пластичного ущільнення порошків при ізостатичному пресуванні і осіданні в камері високого тиску.


ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ОБ’ЄМ, ЩО ДЕФОРМУЄТЬСЯ, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ПРУЖНІ МОДУЛІ, УМОВА ПЛАСТИЧНОСТІ