Конференції

КОМПОЗИТ WC–35% Ni, ОТРИМАНИЙ З УЛЬТРАТОНКИХ ПОРОШКІВ WC + NiО
I. ГУСТИНА ТА СТРУКТУРА

  
І.Ю.Окунь,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1420

Анотація

Досліджено густину та структуру ультрадрібнозернистого композиту WC–35% (мас.) Ni, отриманого короткочасним пресуванням в твердій фазі при різних температурах та тиску ∼ 1200 МПа. Вихідна порошкова суміш складалася з карбіду вольфраму та оксиду нікелю, але одна частина суміші була відновлена у водні, а в другу додавалася сахароза для відновлення нікелю з оксиду при нагріванні сирих брикетів. В останньому випадку процеси синтезу металевої фазы та ущільнення утвореної суміші WC–Ni відбувалися в одну стадію. Встановлено, що при нагріванні усадка зразків композиту з порошкової суміші, яка містила сахарозу, є активнішою порівняно із зразками композиту, віхідні порошки для якого попередньо оброблялися воднем. Застосування високого тиску дозволяє отримати практично безпористі зразки при температурі вище 1150 °С. Показа-но, що структура композиту, отриманого із карбідо-оксидної суміші шляхом відновлення вуглецем сахарози, є більш дрібнозернистою, і карбід вольфраму рівномірно розподілений в нікелевій зв’язці.


ВІДНОВЛЕННЯ, ГУСТИНА, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, КОМПОЗИТ, ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР, СТРУКТУРА, ТВЕРДИЙ СПЛАВ