ВПЛИВ РОЗМІРУ ЧАСТОК АБРАЗИВУ НА СТИРАННЯ КЕРАМІЧНИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЮВАННЯМ

М.С.Гек,
 
О.Генджель,
 
В.Коч,
 
Й.Кючюк,
 
В.В.Джай
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1421

Анотація

Досліджено вплив розміру абразивного зерна на абразивне зношування різних керамічних покриттів. З цією метою на поверхню сталі AISI 1040 методом плазмового напилювання були нанесені керамічні матеріали складу 5% SiO2–3% TiO2–92% Cr2O3; 60% Al2O3–40% TiO2; чистий Al2O3 та 87% Al2O3–13% TiO2. Досліджено зносостійкість кожного зразка за схемою кільце–диск. Як абразив використовували абразивний папір з SiC зернистістю 80–220 меш. Найвищу зносостійкість показали керамічні покриття, що містять 92% Cr2O3, далі йдуть покриття чистим оксидом алюмінію Al2O3, а потім – 87% Al2O3–13% TiO2. Найбільш низьку зносостійкість показали керамічні покриття складу 60% Al2O3–40% TiO2. Зносостійкість зразків підвищувалась зі збільшенням твердості і зниженням розміру зерна абразиву. Спостерігалась зміна характеру зношування поверхні зразків ізі зміною розміру зерна абразиву. Зношування зразків супроводжується утворенням мікрозадирів, мікророзтріскуванням та пластичною деформацією.


КЕРАМІКА, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЮВАННЯ, ПОКРИТТЯ, СТИРАННЯ