НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ СПІКАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОГО ІТРІЄМ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ, СФОРМОВАНОГО З АМОРФНИХ ПОРОШКІВ

С.В.Габєлков,
 
Р.В.Тарасов,
 
Н.С.Полтавцев,
 
А.П.Кришталь,
 
А.В.Пилипенко,
 
А.Г.Міронова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1423

Анотація

Низькотемпературне спікання тетрагонального твердого розчину оксиду цирконію реалізовано завдяки руйнуванню всіх агломератів як результат пресування зразків з порошку гідроксидів, отриманих методом сумісного осадження з водяного розчину, і підвищеній реакційній активності аморфних гідроксиду й оксиду цирконію. Термообробка при 1100 ºС протягом 1 год дозволяє одержати керамічний матеріал з відносною густиною 0,928, розміром зерен 120–135 нм і розміром пор 50–75 нм. Спікання проходить найбільш інтенсивно в інтервалі температур 950–1150 ºС, менш активно - в інтервалі 800–950 ºС.


АГЛОМЕРАТ, АГРЕГАТ, АМОРФНИЙ ГІДРОКСИД, АМОРФНИЙ ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПОРОШОК, ПРЕСУВАННЯ, СООСАДЖЕННЯ З ВОДНОГО РОЗЧИНУ, СПІКАННЯ