ВЗАЄМОДIЯ СТОМАТОЛОГIЧНОГО I ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОГО ПРОТЕЗНОГО СПЛАВУ “КЕРАДЕНТ-1” З ЕЛЕКТРОЛIТОМ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  
В.В.Лось,
 
В.В.Лашнева,
 
Л.І.Кузнєцова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1427

Анотація

За допомогою методів поляризаційних кривих та кількісної оже-електронної спектроскопії встановлено утворення багатошарової захисної плівки при взаємодії зразків стоматологічного зубопротезного і щелепно-лицьового сплаву „Керадент-1” з електролітом ротової порожнини - 3%-ним розчином NaCl. Показано, що перша (внутрішня) частина захисної плівки, яка утворюється при взаємодії з електролітом (товщиною 30 нм), є твердим розчином кисню в металах - компонентах сплаву, а зовнішня частина цієї захисної плівки складається з трьох шарів: оксиду кобальту (товщиною 5 нм) - на межі з твердим розчином кисню, суміші оксидів CoО і СrО (товщиною 3 нм), в її середній частині та шпінелі Cr2CoO4 (товщиною 2 нм) - в зовнішній частині. За допомогою експерименту та відповідних розрахунків за законом Фарадея визначено кількості іонів Cr3+, Co2+ і Ni2+, що перейшли у розчин під час електролізу. Показано, що ця кількість майже в 300 разів менша за гранично допустимі концентрації зазначених металів у середовищі ротової порожнини.


АНОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ З ЕЛЕКТРОЛІТОМ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, СКЛАД ЗАХИСНОЇ ПЛІВКИ, СПЛАВ „КЕРАДЕНТ-1”