Конференції

ВПЛИВ ПОРИСТОСТI ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРIАЛУ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОIСКРОВОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВIДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

С.М.Кириленко,
 
О.В.Паустовський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1431

Анотація

Визначено вплив пористості електродних матеріалів відновлення на процес їх переносу при електроіскровому легуванні. Встановлено, що збільшення пористості приводить до зменшення теплопровідності електродного матеріалу. Так як по довжині електрода розповсюджується менша кількість тепла, то на оплавлення йде більша. При цьому ерозія, а відповідно, і перенесення, зростають.


ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ, ЕРОЗІЯ, ПЕРЕНЕСЕННЯ, ПОРИСТІСТЬ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ