Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ЧЕТВЕРНІЙ СИСТЕМІ Ti–Si–B–C ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ НОВИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Великанова Т.Я., Турчанін М.А., Корнієнко К.Є., Бондар А.А., Агравал П.Г., Картузов В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1433

Із застосуванням CALPHAD-методу вперше розроблено термодинамічну модель чотирикомпонентної системи Ti–Si–B–C і на основі результатів розрахунку фазових рівноваг запропоновано спосіб тетраедрації даної системи. Розраховано раніше не досліджені елементи діаграм стану обмежуючих потрійних систем, причому для Si–B–C розрахунки виконано вперше. Зроблено висновок, що в діаграмі стану системи Ti–Si–B–C не існує квазітернарної евтектики за участю сполук ZrB2, B4C та SiC. Показано, що добавки карбіду титану до суміші ZrB2 + B4C + SiC повинні приводити до реакцій з виділенням графіту в твердому стані (наприклад, при спіканні або гарячому пресуванні) або до його виділення як первинної фази при кристалізації з розплаву — в широкій області складів композиції. Все це має бути враховано при конструюванні матеріалів із вказаних тугоплавких сполук.


CALPHAD, ДІАГРАМА СТАНУ, КВАЗІТЕРНАРНА ЕВТЕКТИКА, ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ, ТЕТРАЕДРАЦІЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011 , #07/08 , C.11-24


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн