ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТІ Al–AlPd–TiPd–Ti

О.В.Заїкіна,
 
В.Г.Хоружа,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1435

Анотація

Методами мікроструктурного, локального рентгеноспектрального, рентгенівського фазового та диференційного термічного аналізів досліджено систему Al–Ti–Pd в області складів 0–50% (ат.) Pd (часткова система Al–AlPd–TiPd–Ti) при субсолідусних температурах. Вперше побудовано проекцію поверхні солідусу системи на концентраційний трикутник. Визначено, що при підсолідусних температурах існують дві потрійні сполуки - τ1 (Al61Ti26Pd13, структура типу AuCu3), τ3 (Al44Ti35Pd21, структура типу MgZn2) - і твердий розчин між ізоструктурними, типу CsCl, високотемпературними модифікаціями еквіатомних фаз AlPd та TiPd (β0-фаза), а також тверді розчини на основі β- й α-титану та подвійних сполук TiAl, Ti2Al5, TiAl3, Al3Pd2 та ε. Вищезгадані фази в системі утворюють 11 комбінацій чотирифазних нонваріантних рівноваг за участю рідкої фази, котрі на поверхні солідусу відображені ізотермічними конодними трикутниками, для яких найнижча температура становить 630 °С, найвища з визначених - 1205 °С.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА, ЧАСТКОВА СИСТЕМА