Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТІ Al–AlPd–TiPd–Ti

Заїкіна О.В., Хоружа В.Г., Корнієнко К.Є., Великанова Т.Я.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1435

Методами мікроструктурного, локального рентгеноспектрального, рентгенівського фазового та диференційного термічного аналізів досліджено систему Al–Ti–Pd в області складів 0–50% (ат.) Pd (часткова система Al–AlPd–TiPd–Ti) при субсолідусних температурах. Вперше побудовано проекцію поверхні солідусу системи на концентраційний трикутник. Визначено, що при підсолідусних температурах існують дві потрійні сполуки - τ1 (Al61Ti26Pd13, структура типу AuCu3), τ3 (Al44Ti35Pd21, структура типу MgZn2) - і твердий розчин між ізоструктурними, типу CsCl, високотемпературними модифікаціями еквіатомних фаз AlPd та TiPd (β0-фаза), а також тверді розчини на основі β- й α-титану та подвійних сполук TiAl, Ti2Al5, TiAl3, Al3Pd2 та ε. Вищезгадані фази в системі утворюють 11 комбінацій чотирифазних нонваріантних рівноваг за участю рідкої фази, котрі на поверхні солідусу відображені ізотермічними конодними трикутниками, для яких найнижча температура становить 630 °С, найвища з визначених - 1205 °С.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА, ЧАСТКОВА СИСТЕМА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011 , #07/08 , C.46-59


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн