ПРОЕКЦIЯ ПОВЕРХНI СОЛIДУСУ СИСТЕМИ Fе–Mo–C В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 0–40% (ат.) КАРБОНУ

   
С.О.Баланецький,
  
П.Г.Агравал,
 
М.А.Турчанін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1437

Анотація

Із застосуванням методів енергодисперсійного спектрального рентгенівського аналізу, скануючої електронної мікроскопії, високотемпературного диференційного термічного анализу, високотемпературної дифрактометрії, Альтертума–Пірані, вимірювання мікротвердості за Вікерсом, а також із залученням CALHPAD-методу моделювання вперше експериментально побудовано проекцію поверхні солідусу системи Fe–Mo–C в області складів 0−40% (ат.) карбону. Встановлено, що на поверхні солідусу існують трифазні рівноваги М6C + (Мо2С) + (Мо), М6С + (Мо) + σ, М6С + σ + R, М6С + R + (α-Fe), М6С + (α-Fe) + (γ-Fe), М6С + (γ-Fe) + (Мо2С), (γ-Fe) + (Мо2С) + Fe2MoC, температура яких знижується від 1484 до 1100 ºС. Показано, що М6С-карбоінтерметалід на солідусі є лінійною за карбоном фазою з областю гомогенності за металічними компонентами Fe38,2–45,3Mo47,5–40,4C14,3, в межах якої період кристалічної ґратки змінюється від 1,1152(3) до 1,1072(8) нм. Із розрахунку випливає, що на солідусі системи Fe–Mo–C, крім вищезазначених, існують трифазні рівноваги за участю ромбічного стабілізованого цементиту (Fe3C) та моноклинного молібденового цементиту Fe2MoC: (γ-Fe) + (Fe3C) + С, (γ-Fe) + (Fe3C) + Fe2MoC, (Fe3C) + Fe2MoC + С, Fe2MoC + (Mo2C) + C.


ПРОЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ СОЛІДУСУ, СИСТЕМА FE–MO–C