Конференції

СПЛАВИ СИСТЕМИ Ti–Si–Sn (ТИТАНОВИЙ КУТ): ФАЗОВI РIВНОВАГИ, СТРУКТУРА, ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI

        

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1438

Анотація

Досліджено вплив спільного легування Si (5, 7 і 10% (ат.)) і Sn (3–15% (ат.)) на структуру і механічні властивості литих сплавів системи Ti–Si–Sn, багатих на титан. Встановлено, що максимальний рівень всіх властивостей мають доевтектичні сплави з 10% (ат.) Si за рахунок більшої об’ємної частки евтектики β* + Ti5Si3. Показано, що залежність міцності і твердості сплавів системи Ti–Si–Sn від вмісту Sn має немонотонний характер. Збільшення властивостей відбувається за механізмом твердорозчинного зміцнення при зростанні вмісту олова до 7–10% (ат.). Модуль пружності і пластичність всіх сплавів знижуються зі збільшенням концентрації Sn. Для сплавів з 7–15% (ат.) Sn модуль Е зменшується майже вдвічі - до 65–60 ГПа. Рівень довготривалої твердості сплавів в інтервалі температур 300–700 °С залежить від спільного вмісту Si та Sn. В цілому легування оловом сприяє зростанню жароміцності всіх сплавів. Відхилення від залежності для окремих складів сплавів є наслідком зміни їх фазового складу. Встановлено, що особливості механічної поведінки сплавів системи Ti–Si–Sn (титановий кут) при легуванні Sn пов’язані з утворенням інтерметалідної фази Ti3Sn.


TI3SN, TI5SI3, ЕВТЕКТИКА, ЛЕГУВАННЯ, ОЛОВО, СИЛІЦІЙ, СТРУКТУРА, ТИТАНОВІ СПЛАВИ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ