ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ МІДІ З РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ

М.А.Турчанін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1444

Анотація

Розглянуто концентраційну і температурну залежності термодинамічних функцій змішування рідких сплавів міді з рідкісноземельними металами. Показано, що для більшості систем даного ряду спостерігається найбільш інтенсивна взаємодія компонентів в області сплавів, багатих на мідь. Із зниженням температури від’ємні відхилення термодинамічних властивостей змішування від ідеальності збільшуються. Особливості температурно-концентраційної залежності пояснено в рамках припущення про утворення в розплавах систем Cu–РЗМ близького хімічного порядку за типом хімічної сполуки. Температурно-концентраційну залежність термодинамічних функцій змішування описано рамках моделі ідеального асоційованого розчину.


ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МІДЬ, МОДЕЛЬ АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, НАДЛИШКОВА ТЕПЛОЄМНІСТЬ ЗМІШУВАННЯ, ПОДВІЙНІ РІДКІ СПЛАВИ, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ, ТЕРМОДИНАМІЧНА АКТИВНІСТЬ