КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОГО ПРЕСУВАННЯ СИНХРОНІЗУЮЧОГО КІЛЬЦЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА “БЕЛАРУС”

В.М.Горохов,
   
А.Ф.Ільющенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1456

Анотація

Методом комп’ютерного моделювання досліджено процес теплого пресування порошкових виробів складної форми. Використано співвідношення теорії пластичності пористого тіла та метод скінченних елементів. Розглянуто вплив відношення швидкостей формуючих елементів інструмента на розподіл кінцевої густини, визначено оптимальну величину цього відношення. Припустима нерівномірність розподілу густини обумовлена наявністю тертя та складною геометрією виробів. Відношення швидкостей, які відрізняються від оптимального, приводять до неприпустимої нерівномірності розподілу властивостей порошкових виробів.


КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, РОЗПОДІЛ ВІДНОСНОЇ ГУСТИНИ, СХЕМИ ПРЕСУВАННЯ, ТЕОРІЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ПОРИСТОГО ТІЛА, ТЕПЛЕ ПРЕСУВАННЯ