Конференції

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОБІЧНОГО ПРЕСУВАННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ ТЕРТЯМ ПОРОШКІВ СПЛАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Чжу Уаньчжи,
 
Лі Цзиньчао,
 
Лян Дунмей,
 
Сян Чжидун,
 
Інь Чжимін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1457

Анотація

Із застосуванням експериментальних досліджень та моделювання методом скінченних елементів виконано порівняльний аналіз процесу ущільнення порошків багатокомпонентних сплавів традиційним методом однобічного пресування і методом ущільнення тертям. Результати показали, що за одностороннього пресування розподіл напруг, деформація та густина неспечених пресовок неоднорідні у вертикальному напрямку внаслідок тертя між бічною стінкою прес-форми і частинками порошку; густина неспечених пресовок у верхній частині вища, ніж у нижній. За ущільнення тертям розподіл густини у вертикальному напрямку однорідніший, а густина в середній частині неспечених пресовок не набагато нижча від щільності у верхній і нижній частинах.


БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СПЛАВИ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ОДНОБІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, УЩІЛЬНЕННЯ ТЕРТЯМ