Конференції

ЛАЗЕРНИЙ СИНТЕЗ І ПОРІВНЯЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ ТРИВИМІРНОГО ПОРИСТОГО МАТРИКСУ З ТИТАНУ І НИКЕЛІДУ ТИТАНУ ЯК РЕПОЗІТАРІЮ ДЛЯ СТВОЛОВИХ КЛІТИН

І.В.Шишковський,
 
Ю.Г.Морозов,
 
С.В.Фокеев,
 
Л.Т.Волова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1461

Анотація

Обговорено перспективи пошарового лазерного синтезу пористих тканинно-клітинних конструкцій (матриксів) з титану і нітинолу як репозітарію для стовбурових клітин. Дослідження проводено на первинних культурах дермальних фібробластів людини 4–18 пасажів. Культуру дермальних фібробластів отримано з шкірно-м’язової тканини абортусів терміном 6–10 тижнів методом первинних експлантатів. Морфологічно вивчено роль поверхні пористих матриксів з даних матеріалів порівняно з литим стоматологічним титаном на умови клітинної адгезії і проліферації. Поверхневу мікроструктуру і шорсткість проаналізовано засобами оптичної і скануючої електронної мікроскопії як до, так і після експериментів in vitro. Елементний аналіз дозволив визначити біохімічний склад пост-експериментальних пористих структур матриксів. Показано високий хемотаксис клітин до досліджених зразків і вплив складу матеріалу матриксу на розвиток культури клітин.


ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ, МУЛЬТИПОТЕНТНІ МІЗЕНХІМНІ СТРОМАЛЬНІ КЛІТИНИ, НІТИНОЛ, ОСТЕОГЕНЕЗ, ОСТЕОІНТЕГРАЦІЯ, ПОРИСТИЙ МАТРИКС, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ СПІКАННЯ, ТИТАН, ТКАНИННО-КЛІТИННА КОНСТРУКЦІЯ