ВИГОТОВЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІЧНИХ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ AlN І B4C

 
О.Д.Щербина,
 
В.М.Кірлась,
 
А.К.Марчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1466

Анотація

Розглянуто особливості формування властивостей шаруватих керамічних систем, переважно зі слабкими міжшаровими зв’язками. Показано вплив залишкових напруг, котрі залежать від структури та фізико-механічних властивостей основних шарів та прошарків (міцності, коефіцієнта термічного розширення, товщини, інтенсивності взаємодії на межі), на характер руйнування композитів. На основі ряду безкисневих тугоплавких сполук одержано шаруваті матеріали з міцністю, близькою до міцності основного шару, і низькою чутливістю до дефектів.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КЕРАМІКА, НАПРУЖЕННЯ, ШАРУВАТІ КЕРАМІЧНІ КОМПОЗИТИ