Конференції

БУДОВА СПЛАВIВ ТА ДIАГРАМА ФАЗОВИХ РIВНОВАГ СИСТЕМИ Al–Ti–Rh
III. ПОВЕРХНЯ СОЛIДУСУ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Ti–TiRh–AlRh–Al

 
В.Г.Хоружа,
 
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1468

Анотація

На базі даних, одержаних методами мікроструктурного, рентгенівського фазового, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів, а також шляхом вимірювання температур початку плавлення за Пірані–Альтертумом вперше побудовано проекцію поверхні солідусу часткової системи Ti–TiRh–AlRh–Al на концентраційний трикутник. Підтверджено участь у фазових рівновагах двох потрійних сполук (τ1, Al67Ti27Rh6 зі структурою типу AuCu3; τ2, Al49.6Ti27.1Rh23.3, Th6Mn23+1-тип). На поверхні солідусу містяться 13 однофазних поверхонь, які відповідають твердим розчинам на основі компонентів та фазам на основі подвійних і потрійних сполук. Складовими даної поверхні є також 25 лінійчатих поверхонь, які обмежують двофазні об’єми, та 13 ізотермічних площин, що є складовими нонваріантних чотирифазних рівноваг.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА, ЧАСТКОВА СИСТЕМА