ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІДНОГО ОСАДУ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ У ПРИСУТНОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ

І.Б.Мурашова,
 
Н.Е.Агарова,
 
А.Б.Даринцева,
 
А.В.Лебідь,
 
Л.М.Яковлева
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1473

Анотація

На основі моделі росту дендритного осаду при гальваностатичному електролізі розроблено методику аналізу його формування в лабораторних умовах. Запис у часі катодної перенапруги й відеозображення стрижневого електроду з осадом дозволили встановити, що дендрити міді із розчину, котрий відповідає умовам виробництва порошку марки GG з добавкою поверхнево-активної речовини ПАР Ф2, формуються за меншої щільності розміщення вершин на фронті росту порівняно із розчином без добавки. Це сприяє більшій текучості готового порошку. Водночас із розчину з добавкою ПАР Ф2 утворюються дендрити, що мають більший радіус вершин, порівняно із осадом з чистого розчину. До того ж, тривалість активного розвитку дендритного осаду значно зростає за наявності ПАР Ф2, що сприяє підвищенню виходу готової продукції та зниженню виходу катодного скрапу. Результати лабораторного експерименту підтвердились у промисловому виробництві: при електролізі за наявності добавки ПАР Ф2 підвищилася текучість порошку та знизився вихід катодного скрапу.


ГАЛЬВАНОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ, ДИНАМІКА РОСТУ, ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ МІДНИЙ ПОРОШОК, ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА ДОБАВКА, СТРУКТУРА ОСАДУ