ПРЯМЕ БАГАТОМАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СПІКАННЯ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1478

Анотація

Запропоновано новий метод моделювання процесу спікання макроскопічно неоднорідних порошкових тіл. При моделюванні кожному макроскопічному елементу поставлено у відповідність репрезентативну комірку, що визначається на мезоскопічному структурному рівні частинок порошку. Моделювання здійснюється паралельно як на рівні репрезентативних комірок, так і на макроскопічному рівні. При цьому макроскопічні реологічні співвідношення не формулюються в аналітичній формі, а одержуються осередненням відповідних співвідношень для репрезентативних комірок. Такий підхід дозволяє збільшити кількість структурних параметрів, що використовуються в моделях спікання, і врахувати вплив на кінетику спікання окрім пористості таких параметрів, як розміри зерен, пор, параметри анізотропії матеріалу. Як приклад розглянуто вільне спікання керамічних матричних композитів, в яких розмір інертних вкраплень значно перевищує розміри частинок матричної фази. Встановлено, що збіг експериментальних і теоретичних результатів може бути одержаний, якщо припустити можливість розпушення порошку при зсувах вздовж міжзеренних поверхонь.


БАГАТОМАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ДИФУЗІЙНЕ СПІКАННЯ