Конференції

ЕФЕКТИ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ В НАНОСТРУКТУРНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ

Ю.В.Биков,
 
С.В.Єгоров,
 
А.Г.Єремєєв,
 
В.В.Холопцев,
 
І.В.Плотніков,
 
К.І.Рибаков,
 
В.Є.Семенов,
 
А.А.Сорокин
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1479

Анотація

Досліджено вплив мікрохвильового нагріву на процеси масопереносу та фазові перетворення в наноструктурних керамічних матеріалах. Виявлено прискорення масопереносу при мікрохвильовому відпалі пористих мембран з оксиду алюмінію, яке істотно залежить від напруження мікрохвильового поля. Кількісно охарактеризовано дію мікрохвильового поля на фазові перетворення та еволюцію пористої структури у порошкових пресовках із оксиду алюмінію. Теоретично передбачено та експериментально продемонстровано переважну орієнтацію пор в кераміці, спеченій при нагріванні лінійно-поляризіційним мікрохвильовим випроміненням. Експериментально виявлено зменшення енергії активації пластичної деформації кераміки на основі оксиду алюмінію при мікрохвильовому нагріванні.


ГІРОТРОН, МІКРОХВИЛЬОВА ОБРАБКА МАТЕРІАЛІВ, НАНОКЕРАМІКА, НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ, НЕТЕПЛОВІ МІКРОХВИЛЬОВІ ЕФЕКТИ