Багатомасштабне моделювання впливу тертя на пресування металічних порошків в жорстких прес-формах

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1484

Анотація

Досліджено вплив тертя на пресування втулок з металічних порошків методом прямого багатомасштабного моделювання, який базується на заданні структури порошкової заготовки набором мезоструктурних репрезентативних комірок, розподілених в макроскопічному об’ємі пористої заготовки. В процесі пресування відслідковано як зміна структури комірок, так і еволюція макроскопічних параметрів, таких як пористість чи накопичення пошкоджень. Порівняння з експериментом вказує на те, що навіть моделювання структури пористого тіла простою кубічною упаковкою частинок дозволяє одержувати результати, близькі до експериментальних, без додаткових феноменологічних припущень.


БАГАТОМАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ, ТЕРТЯ