Конференції

Обчислення базових фізико-механічних характеристик високоентропійних металевих сплавів

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1488

Анотація

За допомогою методу апріорного псевдопотенціалу обчислено повну енергію електроніонної системи для сплавів на основі елементів Al, Ti, Zr, Hf, V, Cr, Fe. Визначено тип кристалічної гратки, середній атомний радіус, об’ємний модуль пружності і теоретична міцність.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ОБ"ЄМНИЙ МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, СЕРЕДНІЙ РАДІУС АТОМА, ТЕОРЕТИЧНА МІЦНІСТЬ