Вплив технологічних параметрів гвинтової екструзії на кінцеві властивості порошкових виробів

 
Я.Е.Бейгельзимер,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1493

Анотація

Досліджено процес гвинтової екструзії порошкових заготовок. Розглянуто вплив параметрів процесу (протитиск, наявність оболонки з компактного металу, кількість проходів) на розподіл пористості і накопиченої деформації матеріалу твердої фази. Встановлено, що наявність протитиску дозволяє запобігти зростанню пористості і підвищити рівномірність її розподілу. Із збільшенням кількості проходів відбувається зменшення пористості і зростання величини накопиченої деформації в матеріалі заготовки. Одночасно з цим відбувається вирівнювання розподілу характерних властивостей матеріалу по об’єму виробу. Оболонка створює додатковий гідростатичний тиск. У той же час наявність оболонки не змінює характер розподілу пористості по об’єму заготовки.


ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ, МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ