Міждисциплінарна Гармонія: матеріалознавство, золотий перетин, ланцюгові дроби

Я.А.Могила,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1496

Анотація

У світлі міждисциплінарного підходу до вирішення матеріалознавчих задач проаналізовано взаємозв’язок еволюції структури матеріалу з числовими характеристиками узагальнених золотих перетинів і апаратом розгалужених ланцюгових дробів.


ЗОЛОТА ПРОПОРЦІЯ, ЛАНЦЮГОВІ ДРОБИ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО