Конференції

Побудова на базі методу псевдопотенциалів термодинамічних потенціалів евтектичних сплавів

  
А.В.Хачатрян
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/15

Анотація

За допомогою парних міжатомних потенціалів визначено внутрішню енергію компонентів , а також енергію змішування компонентів. З умови мінімуму термодинамічного потенціалу в рівноважному стані, обчислено значення евтектичної концентрації для вказаних систем.