IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ СИСТЕМИ Al–Cu–Ir ПРИ 800 °С У БАГАТIЙ НА АЛЮМIНIЙ ОБЛАСТI СКЛАДIВ

Д.О.Капуш,
 
Б.Грушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1505

Анотація

Вперше побудовано ізотермічний переріз системи Al–Cu–Ir в області складів Al70Ir30–Al40Cu60–Al при 800 °С. Структуру загартованих від 800 °С сплавів досліджено методами скануючої електронної мікроскопії, локального рентгеноспектрального та рентгенівського фазового аналізів. Показано, що за цієї температури в дослідженій області складів стабільні три потрійні проміжні фази: декагональна квазікристалічна D1, ромбічна ε6 і кубічна (ГЦК) C2. З рідкою фазою співіснують у рівновагах фази (Al9Ir2), φ, ε6, D1, γ1 і є2.


АЛЮМІНІЙ, ДІАГРАМА СТАНУ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, ІРИДІЙ, КВАЗІКРИСТАЛ, МІДЬ, ФАЗА