Конференції

Отримання та властивості композиційних матеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками

 
Л.А.Іванченко,
 
О.А.Куда,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/151

Анотація

За різних температур спікання синтезовані взірці композиційних матеріалів типу біогенний гідроксиапатит-скло, в які було введено порошки Fe та Fe304 в кількості 1 і 2% (мас.). Виявлено, що спікання композитів з феромагнітними добавками за звичайних атмосферних умов при температурах вище за 500 °С призводить до значного зменшення магнитит сприйнятливості порівняно з спіканням взірців у вакуумі за тих самих температур. Вивчено вплив феромагнітних добавок у взірцях композитів на швидкість їх розчину in vitro.