ЛОКАЛІЗАЦІЯ Й АСПІРАЦІЯ ПИЛОГАЗОВИДІЛЕНЬ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ РОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ НА ОСНОВІ МІДІ

О.Д.Нейков,
  
В.Г.Тохтуєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1515

Анотація

Розроблено систему локалізації й аспірації пилогазовиділень. Кожух, встановлений на індукційній тигельній печі при виготовленні розпилених порошків міді та її сплавів, запобігає забрудненню повітряного середовища при виконанні всіх операцій iз приготування розплаву та його диспергування. При цьому вміст шкідливих домішок в повітряному середовищі на робочих місцях не перевищує гранично допустимі концентрації. Одержані результати є вихідними для розробки систем аспірації і пилогазо-очищення при виробництві порошків міді, латуні та бронзи.


АСПІРАЦІЯ, БРОНЗА, ДИСПЕРГУВАННЯ, ІНДУКЦІЙНІ ТИГЕЛЬНІ ПЕЧІ, КОЖУХ, ЛАТУНЬ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ, МІДЬ, ПИЛ, РОЗПЛАВ, УКРИТТЯ, ШКІДЛИВІ ЕМІСІЇ