Конференції

ВПЛИВ ТЕПЛОГО ПРЕСУВАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРУ НЕСПЕЧЕНИХ ПРЕСУВАНЬ З ПОРОШКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ

 
В.Г.Каюк,
  
І.Д.Мартюхін,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1517

Анотація

Досліджено процеси теплого пресування сумішей порошків на основі міді з добавками свинцю, графіту та вольфраму. Встановлено, що при теплому пресуванні сумішей на основі міді з добавками свинцю і графіту щільність пресовок підвищується на 2–3% при тиску 800 МПа, їх міцність при згині і модуль пружності - майже вдвічі. Доведено, що вміст вольфраму у пресовці 20 та 50% збільшує їх міцність при згині. Попереднє холодне пресування зразків перед теплим практично не впливає на властивості матеріалу, тож не сприяє зменшенню енерговитрат.


ЗУСИЛЛЯ ПРЕСУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ НА ЗГИН, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКИ ВОЛЬФРАМУ, ПОРОШКИ СВИНЦЮ, ПОРОШКИ ГРАФІТУ, ПОРОШКИ МІДІ, СХЕМА ПРЕСУВАННЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕПЛЕ ПРЕСУВАННЯ