КОЛЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ РЕАКЦІЙНОМУ СПІКАННІ ЗА УЧАСТЮ РІДКОЇ ФАЗИ

 
В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1523

Анотація

На основі експериментального вивчення термокінетики реакційного спікання встановлено існування різних траєкторій необоротного руху нерівноважної системи. Якщо зовнішня температура відповідає контактному плавленню рідини, а рівноважний стан композиції знаходиться в твердофазній області, як правило, реалізується термокінетична траєкторія експоненціального типу з різким характерним збільшенням і температури, і об’єму зразків. Активне ущільнення спостерігається у разі виникнення термокінетичних коливань.


ЗБІЛЬШЕННЯ, НЕРІВНОВАЖНІ ПРОЦЕСИ, РЕАКЦІЙНЕ СПІКАННЯ, РЕОЛОГІЧНА ПОВЕДІНКА, ТЕРМОКІНЕТИКА, УСАДКА