Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРИМАННІ ВОДНЮ, В РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Зенков В.С., Пасічний В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1558

Розглянуто фізико-хімічні особливості процесів відновлення оксидів заліза (у вигляді багатокомпонентних відходів окалини) в різних газах: Н2, CH4, СО і генераторному газі, що містить 33% СО і 67% азоту. На початкових стадіях відновлення активність газів зменшується відповідно до наведеного вище ряду газів-відновників. Вивчено, як впливає на процеси відновлення блокада поверхні оксидів заліза вуглецем, що утворюється внаслідок конверсії метану та монооксиду вуглецю. Осадження вуглецю в цих середовищах інтенсифікується при ступені відновлення більше 70%. Наведені термодинамічні залежності ступеня відновлення оксидів від співвідношення парціального тиску РСО2СО. Відмічено високу чутливість реакцій відновлення Fe3O4 і FeO до зміни складу СО2.


ВІДХОДИ ОКАЛИНИ, ГАЗИ-ВІДНОВНИКИ, МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ, ОКСИДИ ЗАЛІЗА, РЕДОКС-ЦИКЛ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #03/04 , C.130-139


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн