Конференції

ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ СПЛАВУ NiAl–Re

В.Ю.Олікер,
 
О.М.Єлісєєва,
 
Т.Я.Грідасова,
 
І.І.Тимофєєва,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1561

Анотація

Досліджено вплив магнітного поля на дефектну структуру інтерметалідного сплаву NiAl–Re. Вперше експериментально підтверджено ефект впливу магнітного поля на дислокаційну структуру інтерметаліду NiAl. Встановлено активне переміщення дислокацій. Включення ренію при цьому виконують функцію стопорів. Крім того, атоми Ni під дією градієнта магнітного поля переміщу-ються до поверхні сплаву, та формується збагачений Al внутрішній шар. Ці результати передбачають, що нова атомна конфігурація утворюється дифузійним механізмом за допомогою стрибків атомів Ni по найближчих сусідніх вакансіях нікелю в інтерметалідній сполуці NiAl.


ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДНИЙ СПЛАВ NIAL–RE, МІКРОСТРУКТУРА