ФОРМУВАННЯ ДЕНДРИТНОГО МІДНОГО ОСАДУ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЕЛЕКТРОЛІЗУ

М.Л.Осіпова,
 
І.Б.Мурашова,
 
А.М.Савельєв
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1563

Анотація

Досліджено зміни структурних характеристик мідного осаду в процесі електролізу. Доведено, що характеристики готових виробів, виготовлених з електролітичних металевих порошків, незважаючи на великий об’єм післяелектролізної обробки, значною мірою визначаються структурою частинок, сформованих на стадії електролізу. Викладено метод моніторингу електрокристалізації дендритного мідного осаду в промисловому електролізері. До основного рівняння було введено параметр середнього виходу за струмом мідного осаду на рівні 95%, що дозволило пристосувати модель росту дендритів на циліндричному електроді до опису кристалізації крихкої міді. Запропонована методика передбачає поєднання відеозапису процесу росту дендритного осаду із записом зміни катодної перенапруги в часі. Обробка даних спостереження дозволяє скласти уявлення щодо динаміки зміни структурного параметру дендритного осаду й надійно визначити період між струшуваннями порошку з катоду, що знижує вихід катодного скрапу й підвищує однорідність порошку.


ВІДЕОЗАПИС ПРОЦЕСУ РОСТУ ОСАДУ, ДЕНДРИТНИЙ ОСАД, ДИНАМІКА ЗМІНИ СТРУКТУРНОГО ПАРАМЕТРУ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНА ПЕРЕНАПРУГА, МІДЬ