Корозійне руйнування сталі під дією бактерій Stenotrophomonas maltophilia

А.Ф.Андреєва,
 
О.К.Двойненко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/157

Анотація

Исследован состав продуктов коррозии, образованных под действием бактерий Stenotrophomonas maltophilia на пленках стали. Состав определяли с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния и рентгеновской дифрактометрии. На основании проведенных исследований установлено присутствие в продуктах коррозии оксидных и гидроксидных фаз железа: α-Fe2О3, α-FeOOH, γ-FeOOH и Fe3О4.