ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ Al2O3 НА МІКРОСТРУКТУРУ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ Al–Al2O3, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ МЕХАНОСПЛАВЛЕННЯ

Д.Озюрек,
 
С.Текелі,
 
А.Гюрал,
 
А.Мейведжи,
 
М.Гюрю
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1570

Анотація

Досліджено вплив кількості Al2O3 на мікроструктуру і характеристики зносу металоматричних композитів на основі Al2O3. Композити на основі Al2O3 виготовлено методом механосплавлення з використанням до 20% (об.) порошку Al2O3 як зміцнюючої фази. Сплавлення здійснювали у вібраційному млині при співвідношенні розмельних тіл і порошку 10 : 1, тривалості помелу в межах 30–100 хв і частоті вібрації 710 Гц. Отримані склади піддавали однобічному холодному пресуванню під тиском 630 МПа, а потім спікали при температурі 560 °C протягом 30 хв в аргонi. Згідно з результатами досліджень, зміцнююча фаза Al2O3 рівномірно розподілена в алюмінієвій матриці з добре сформованими границями між Al і Al2O3. Випробування на знос здійснювали в умовах сухого тертя за схемою “штифт–диск” при трьох різних навантаженнях (10, 25 і 50 Н) та швидкості ковзання 2,08 м/с. Вибрані шляхи тертя складали 400, 800, 1200 і 1600 м. Знайдено, що за вибраної швидкості ковзання інтенсивність зносу знижується при збільшенні вмісту Al2O3 і шляху тертя.


ЗНОС, КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ AL–A2O3, МЕХАНІЧНЕ СПЛАВЛЕННЯ