Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ НАПИЛЕНИХ ПОКРИТТІВ NiAl–Re, ПІДДАНИХ МАГНІТНІЙ ОБРОБЦІ

В.Ю.Олікер,
 
Є.Н.Єлісєєва,
 
Т.Я.Грідасова,
 
І.І.Тимофєєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1578

Анотація

Досліджено вплив структурних змін, які відбуваються в жаростійких детонаційних покриттях β-NiAl + γ-Re під впливом магнітного поля, на характер їх окиснення. Встановлено, що при магнітній обробці покриттів їх поверхня збагачується нікелем, а тому шари з оксидів нікелю формуються інтенсивніше і на більшу глибину (порівняно з покриттями без магнітної обробки) доти, доки в окалині не сформується суцільний шар з оксиду алюмінію. При видаленні збагаченого нікелем шару на поверхні інтерметалідного покриття залишається збагачена алюмінієм поверхня, на якій при високотемпературному окисненні може бути сформований суцільний захисний шар окалини Al2O3.


ІНТЕРМЕТАЛІДНE ПОКРИТТЯ, ОБРОБКА В МАГНІТНОМ У ПОЛІ, ОКАЛИНА