АНОДНА ПОВЕДIНКА СПЛАВIВ СИСТЕМ Al–Bi ТА Al–Sb У СЕРЕДОВИЩI 3%-НОГО РОЗЧИНУ NaCl

М.О.Красовський,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
Л.М.Костенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1580

Анотація

За допомогою методів поляризаційних кривих та скануючої електронної мікроскопії вивчено стійкість сплавів алюмінію з бісмутом (до 4% (мас.) Ві) та стибієм (до 20% (мас.) Sb) до пітінгової корозії у 3%-ному розчині NaCl. При концентрації легуючого елемента до 0,1% (мас.) показники струму зменшуються, і, як наслідок, знижується швидкість корозійного процесу. При вищих кон-центраціях стибію та бісмуту зростає густина струму початку пасивації та зменшується протяжність активної області на потенціодинамічних кривих. Це свідчить про зниження стійкості сплавів алюмінію з більшим вмістом другої фази (Bi чи Sb) до корозії.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, АЛЮМІНІЙ, БІСМУТ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, ПІТІНГОВА КОРОЗІЯ, СТИБІЙ