ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ НА ПОВЕРХНІ ВОЛЬФРАМОВИХ ДРОТИКІВ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

С.Г.Орловська,
 
Ф.Ф.Карімова,
 
М.С.Шкоропадо
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1581

Анотація

Досліджено особливості утворення оксидних шарів на поверхні вольфрамових дротиків, що нагріваються електричним струмом у повітрі. Стаціонарні високотемпературні режими окиснення вольфрамових дротиків (марка ВА-1, діаметр 300 мкм, довжина 0,1 м) вивчено методами електротермографії та відносної яскравісної пірометрії. Отримано температурні профілі по довжині дротика при різних значеннях сили струму, встановлено залежність його середньої стаціонарної температури від сили струму нагрівання. Встановлено, що при температурі вольфрамового дротика близько 800 К на його поверхні з’являються ниткоподібні кристали, які швидко зростають і надалі набувають пластинчастої і голкоподібної форми. Дисперсний склад, форма і поверхнева густина мікрокристалів триоксиду вольфраму залежать від температури та тривалості окиснення, а також від тиску і складу газової фази. Встановлено, що після окиснення при температурі 1400 К протягом 30 хв на повітрі середній розмір пластинчастих кристалів складає 60 мкм, а найкрупніші кристали досягають 320 мкм.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, НИТКОПОДІБНІ КРИСТАЛИ, ОКСИД ВОЛЬФРАМУ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ ПРОФІЛЬ